Biuro notarialne w Grodzisku Mazowieckim

Notariusz Magdalena Sieradz-Podsiadły
zaprasza!

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.). Notariusz Magdalena Sieradz-Podsiadły jest mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i powołany do dokonywania czynności notarialnych. W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego.

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1) sporządza akty notarialne:
        - umowy zbycia nieruchomości: darowizna, sprzedaż,
        zamiana,
        - umowy spółek,
        - umowy majątkowe małżeńskie,
        - pełnomocnictwa;
 2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3) spisuje testamenty, dokonuje otwarcia i ogłoszenia
      testamentu;
 4) przyjmuje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 5) sporządza poświadczenia;
 6) doręcza oświadczenia;
 7) spisuje protokoły;
 8) sporządza protesty weksli i czeków;
 9) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery
      wartościowe;
10) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
11) sporządza, na żądanie stron: projekty aktów, oświadczeń
       i innych dokumentów;
12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Sporządzanie aktów notarialnych

Dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnych

W ramach działalności notariusz udziela wszelkich informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat notarialnych i podatków. W tym celu na kilka dni przed umawianym z notariuszem terminem przeprowadzenia czynności, proszę o kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.
notariusz

Dane adresowe:

Kancelaria Notarialna
notariusz Magdalena Sieradz-Podsiadły
ul. 11 Listopada 8 lok 3/4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel.: 695 600 303

Tel.: (22) 720 13 58
E-mail: sieradz@notariusze.waw.pl